Det meste i hage og gårdsrom er avhengig av litt stell og vedlikehold, om det skal se bra ut og opprettholde kvalitet og funksjon. 

Frustrasjonen får vi ofte når vi kommer på etterskudd, og det begynner å ta for mye tid.

Vedlikehold trenger ikke å ta så lang tid om en har en god plan. Vedlikehold må da utføres på rett tid, og en følger da årets intervaller med rett utstyr og kunnskap.

Vi er behjelpelige med både istandsetting av hager, og utarbeide en vedlikeholds plan for våre kunder.

steinsystemer-vedlikehold-av-gårdsrom-hage
steinsystemer-vedlikehold-av-gårdsrom-hage-1

Noen kunder ønsker å håndtere det meste selv etter planen vi setter opp, mens noen ønsker at vi tar deler av dette på fast årsbasis.

Det viktigste av alt er å holde sluker, drenering og renner åpne.

Kontakt oss
steinsystemer-vedlikehold-av-gårdsrom-hage-2
steinsystemer-vedlikehold-av-gårdsrom-hage-5

Gårdsrom

I et gårdsrom holder det som regel med renhold og evt. etter fuging. Unngå hard spyling på betong belegg, dette åpner porene mer for hver gang, og det gror til fortere. Forebyggende hjelper det med god avrenning fra dekket evt. impregnering av betong belegg.

Uskyldige små skader og setninger der det blir stående i vann, bør tas fortløpende. Dette har en tendens til å bygge på seg, og kan fort bli mer omfattende over tid.

Vasking av utearealer blir mye mer skånsom når en bruker steamer.

Beskjæring

Målet er å kunne holde planter friske og i en håndterbar størrelse. Mye av det som blir plantet kan ofte bli for stort om de får vokse fritt, det løser vi med beskjæring. Vi har mengde oppdrag der vi er inne og tar en årlig beskjæring, så håndterer kunden selv det som er gjennom sesongen.

Mange kunder ser også at med rett utstyr og kunnskap, så blir jobben også mere effektiv.  Mange ønsker å kjøpe seg litt fri fra denne tjenesten.

Kalk

Hager trenger vedlikeholds kalking for å opprettholde PH og gjøre næringsstoffene tilgjengelige for plantene. Her er det forskjellige produkter (skjellsand, granulat, dolomitt) alle gjør samme nytten og forbedrer i tillegg jordstrukturen. Skjellsand har den fordelen at den er langtidsvirkende og er ekstra gunstig for jordstrukturen.

Husk å ikke kalke surjords planter.

Gjødsel

Alle planter trenger næring i form av gjødsel. Det fins mange produkter med forskjellige egenskaper. Generelt er det helgjødsel eller fullgjødsel som brukes, om ikke plantene har særskilte behov. Det er viktig å ikke gi for mye gjødsel, plantene har begrenset mulighet til opptak, og det kan føre til forurensning med avrenning og ødelagt jord.

Ugress

Beste bekjempelse er gode rutiner på mekanisk fjerning, evt. kan en sprøyte med eddik eller varmtvann. Kjemisk middel ønsker en kun å bruke i særskilte tilfeller, der en har fått for sterk etablering av enkelte typer ugress.

Går en over ofte og løsner ugresset med en ugrashakke, kan små spirene ligge å tørke ut –  og det er gjort i en håndvending. En kan også forebygge ugress med å plante tettere, bruke dekkplanter eller bark slik det ikke kommer lys til, dette hindrer frø som ønsker å spire.

Plen

Klassisk er at alle vil ha en fin plen, men arbeidet som følger med er ikke like kjekt. Kunsten er at gresset må trives bedre en mosen og ugresset. Robotklipperne har her bidratt sterkt til en enklere jobb, der en ikke trenger å spare på kalk og gjødsel for å unngå klipping. For mye skygge og fuktighet er allikevel en vanskelig kombinasjon for å opprettholde en fin plen, om en ikke syns mosen er god å gå på barbeint så kreves det litt ekstra tiltak.

Kontakt oss

Ta kontakt for en befaring!

Graving, drenering, beleggningstein, natursteinsmurer, utførelse av utomhus, brostein, skifer, støping, forskaling, støttemurer, opparbeidelse av gårdsrom, hage og anlegg. Ønsker du å få tilbud på det du trenger hjelp med, send oss en forespørsel!