Bruddskifer på nett

 

Vi er leverandører på skifer på nett i ulike størrelser og farger. Utrolig enkelt å montere. Finnes i mange forskjellige typer og fargenyanser.
Profesjonelt og eksklusivt. Ubegrensede bruksområder.

Bruddskifer uten nett

Fås i småbrudd, mellombrudd og maxibrudd. Alt i fra tjukkelse 10 mm og opp til 40-50 mm som er normal tjukkelse. Fargespekteret varier fra svart,grå,mørkegrå,og rustfarge.

De tynneste bruker vi å montere i betong. De andre kan monteres i settesand alt av hengig av hvilken trafikk som skal belastes oppå. Leverandøren på disse er for os Modena mur og flis AS.

Skifer fallende lengder

Fås i 20, 30, 40 og 50 cm bredde og tjukkelser på 10 mm og opptil 40-50 mm som er normal størrelse og tjukkelse i privat bruk. Fargespekteret er svart,grå,mørkegrå og rust alt eetter hva man ønsker seg. Med fallende lengder skal det forstås slik at de er av forskjellige lengder men samme bredde i de ulike breddene. De tynneste blir brukt til å monteres i betong. Mens de andre tjukkelser kan monteres i settesand.Leverandør av disse bruker vi Modena mur og flis AS.

Trappeskifer granitt

Trappeskifer er skifer til bruk i trapper. Trappeskifer er et naturprodukt. Derfor har hver enhet av trappeskifer sitt unike særpreg og uttrykk. Overflaten på hver eneste enhet trappeskifer har ujevnheter som gir den et vakkert utseende. Trappeskifer er som overflate meget hardt og slitesterkt.

De leveres oftest i standard mål i 32,5 cm bredde og er 2-3 cm tjukke og kalles trappetrinn. Der er og opptrinn som kan lime på opptrinnet og er da10 mm tjukke normalt. Disse limes da på med først å vanne gammel betong og limes på med flislim.

Forblendingspanel

Vi er leverandører av MODUL NATURSTEIN KONSEPT av forblendingspaneler som er satt sammen i system. Utrolig enkelt å montere. Finnes i mange forskjellige typer og fargenyanser. Profesjonelt og eksklusivt. Søyleblokker har mange bruksområder. Eksempler på anvendelsesområder for søyleblokker er portsøyler og søyler til huset. I tillegg kan søyleblokker brukes som blomsterkasser.

Toppstein

 
Vi er leverandører av toppstein.Toppstein legges oppå muren, og har 20cm som det smaleste og vi har to ulike bredder for å matche ulike murer. Fargespekteret er svart eller grått.Kantene er hugget slik at det får et røft look.

Kantstein

 

Granittkantstein er det vi monterer i all hovedsak. Granittkansteinen kan fås i 7 x15cm, 8 x 20 cm, 10 x 25 cm og 12 x 25 cm som er de eksemplarene vi bruke mest av i en hage. Ellers kan alt lages til ved gode ideer. Leverandøren her er tegl og granitt A/S og Grasrota AS.

Men der og betongkanstein i ulike størrelser: 25 cm, 50 cm og 1 m lange. De er da mørkegrå. Leverandøren her er Multiblokk AS. Normalt monterer vi både betongkantsteinen og granittkansteinen i betong enten med fuger i mellom eller helt knas i hverandre.

Belegningsstein

 

Belegningsstein har et utall av størrelser og fargespekter. Størrelse og farge kommer an på hvilke utrykk en ønsker.

Drenerende belegg, er ett alternativ der en ikke trenger å tenke på fall, men en bygger en oppbygning under dekke som håndterer overflate vanne.

Legge mønster er det mest vanlig med halvforbant, tredjedelsforbant, rubel og fiskebeins mønster.

Rulle skift/bård er med og ramme inn belegge og kan sette ett fint preg på belegge ditt. Rulleskifte kan en og bruke om en ønsker å snu retningen på deler av området, eller ramme inn egne område som for eksempel.

Gangsoner, oppstillingsplasser. Det går og fint å kombinere dette med flere typer belegg om en ønsker.  

Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Heller

Heller kommer i mange alternativer. Både når det gjelder farge, form og funksjon er det store variasjonsmuligheter på heller. Heller passer også i kombinasjon med både belegningsstein og naturstein. Større heller og betongheller passer bra til gårdsrom og hager. I tillegg er større heller lette å legge.

Større heller og betongheller passer bra til gårdsrom og hager. I tillegg er større heller lette å legge.

Det finnes også heller med jevnere rulleflate. Dette er heller som passer bra for innkjørsler og oppstillingsplasser.

Videre finnes det heller med unikt særpreg. Dette kan være eksklusive heller hvor skarpe kanter og hjørner er blitt slått av. Slike heller får gjerne et antikt uttrykk.

Støttemur

 

Støttemur er et av våre fokusområder. Stein Systemer AS leverer produkter og tjenester relatert til støttemur for private og entreprenører.

Hva slags tilnærming man tar når man skal bygge en støttemur avhenger i stor grad av ønsket høyde.

Ønsker man en støttemur som er rundt 1 meter vil ofte en enkel gravitasjonsmur gi et tilfredsstillende resultat. Dette avhenger at det ikke er skrånende terreng ovenfor og nedenfor støttemuren.

I tillegg er det viktig at det er gode grunnnforhold rundt støttemuren.

Ønsker man å bygge en støttemur som er over 1 meter vil det kreves en støttemur med jordarmering. En støttemur med jordarmering er også nødvendig hvis grunnforholdene er vanskelige.

Hva slags stein og steinblokker som passer til støttemur er avhengig hva slags behov du har.

Ta kontakt for en befaring!

Graving, drenering, beleggningstein, natursteinsmurer, utførelse av utomhus, brostein, skifer, støping, forskaling, støttemurer, opparbeidelse av gårdsrom, hage og anlegg. Ønsker du å få tilbud på det du trenger hjelp med, send oss en forespørsel!